Keluarga, masyarakat perlu lapor setiap perlakuan kes dera

Keluarga, masyarakat perlu lapor setiap perlakuan kes dera

5 days ago

INSTITUSI keluarga adalah unit paling asas dan terpenting dalam proses pembentukan sesebuah masyarakat. Jika baik, sejahtera dan bahagia sesebuah keluarga, maka begitulah generasi yang dilahirkan dan dibentuk masyarakat itu.

Kestabilan masyarakat dan kesejahteraan sesebuah negara sering kali dikaitkan dengan sejauh mana keharmonian keluarga dan masyarakat. Keluarga yang sejahtera akan menghasilkan penduduk berkualiti dan produktif.

Sebagai ketua keluarga, kaum lelaki memegang amanah yang sangat besar kerana selain mencari kebahagiaan di dunia, mereka bertanggungjawab memastikan kebahagiaan akhirat buat ahli keluarganya seperti disebut dalam surah An-Nisa ayat 34; 'Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka…"

Read the full story

It's better on the Lumi News app

✅ It’s fast

✅ It’s easy to use

✅ It’s free

Switch to the app

You might like ⬇️
More funding for indigenous people can save deforestation pact
New Straits Times

New Straits Times

More funding for indigenous people can save deforestation pact

Practise a heart-friendly lifestyle
New Straits Times

New Straits Times

Practise a heart-friendly lifestyle

Our politicians really do say the darndest things
FMT News

FMT News

Our politicians really do say the darndest things

lumi screenshot

An easier way to get news and share it 🔥

News from 50+ trusted media

Available in ENG, BM, and Chinese

fire

Get notifications for breaking news

Read More